Home » Nigerian Gospel Songs » Anime Ebuga – Tare Da Yesu (Together With Jesus)

Anime Ebuga – Tare Da Yesu (Together With Jesus)

by Blessing Divine
Anime Ebuga Tare Da Yesu

The notable Nigerian Christian music minister “” who is also a praise worship leader brings to us a song titled “Tare Da Yesu (Together With Jesus)“. The song explains what it means to have a personal relationship with God.

Download Tare Da Yesu by  Mp3, Lyrics & Video

DOWNLOAD HERE

Lyrics: Tare Da Yesu by 

Verse 1
Mai Cetona in ka ber ni ya za in yi
Har abada ba za ka taba yashe ni ba
Ka na tare da ni har ka yafe zunubaina
Uba, Ubangiji …. Yesu, Yesu Tsarki
Mai Soyina na ba ka rai da zuchiya na
A karshe duniya tare da Kai ni zan je

Chorus
zan je Tare da Yesu na, Tare da Allah naaa, Tare da Yesu, Tare da Yesu, Tare da Allah na

Verse 2:
There's no going back
There's no turning back for me
Forever it is and yes for ever it will be
Just strengthen me to keep to this Mai cetonaaaaaa

Verse 1
Mai Cetona in ka ber ni ya za in yi
Har abada ba za ka taba yashe ni ba
Ka na tare da ni har ka yafe zunubaina
Uba, Ubangiji …. Yesu, Yesu Tsarki
Mai Soyina na ba ka rai da zuchiya na
A karshe duniya tare da Kai ni zan je

Tare da Yesu(x3)
Tare da Yesu na

Leave a Comment

0:00
0:00